Munca este legea lumii moderne – spunea într-un citat celebru Mihai Eminescu, iar femeia este, la rându-i, unul dintre pilonii evoluţiei către lumea zilelor noastre. De aceea, proiectul “Munca are genul feminin” a promovat şi încurajat egalitatea de şanse a femeilor pe piața muncii şi incluziunea socială.

Concret, proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni! şi implementat de către Asociaţia C4C – Communication for Community în parteneriat cu Consiliul Judeţean Argeş și-a propus să îmbunătăţească considerabil viaţa şi cariera a mii de femei care riscau excluderea socială sau marginalizarea şi discriminarea profesională. Cum am făcut acest lucru? Prin calificare şi formare profesională, servicii de acompaniere, de tip grădiniţă şi “şcoală după şcoală”, pentru copii, pe perioada participării mamelor sau tutorilor lor la cursuri, informare directă privind programele de calificare/recalificare, mediere între persoanele care caută locuri de muncă şi/sau cursuri de formare profesională, precum şi între ofertanţii acestora, consiliere psihologică sau prin două burse a locurilor de muncă.

În secţiunile acestui site, veţi găsi mai multe detalii despre proiectul “Munca are genul feminin”, dar şi rezultatele sale, cu care ne mândrim, precum şi poveşti de succes ale femeilor care au beneficiat de acest program. Suntem convinşi că proiectul nostru a contribuit la îmbunătăţirea societatii româneşti şi, în special, a condiţiei femeilor din această societate.