Acest site este cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Rezultate Mediere

Anul I de proiect „Munca are genul feminin” – POSDRU/97/6.3/S/63494
octombrie 2010 – septembrie 2011

Luna Indicatori atinși
Octombrie pregătiri
Noiembrie pregătiri
Decembrie 21 femei mediate
Ianuarie 81 femei mediate
Februarie 85 femei mediate
Martie 96 femei mediate
Aprilie 88 femei mediate
Mai 310 femei mediate
Iunie 45 femei mediate
Iulie 123 femei mediate
August
Septembrie