Acest site este cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Despre Program

Obiectivul general al proiectului „Munca are genul feminin” a fost promovarea incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse pe piaţa muncii a femeilor aflate în situatii de risc de excludere socială astfel încât aceste categorii expuse riscului excluziunii să aibă oportunităţi egale, să fie în măsură să trăiască cu egalitatea de şanse asigurată de lege şi să beneficieze de implicaţile pozitive ale respectului faţă de sine şi ale respectului din partea celuilalt.

Proiectul nostru  a utilizat abordarea integratoare de gen, precum şi cea a discriminării multiple şi intersecţionale. Astfel, a surprins şi analizat fenomenul accesului pe piaţa muncii şi a oferit soluţii cu privire la problema investigată şi din punctul de vedere al diferenţelor şi inegalităţilor între femei.