Acest site este cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Rezultate Consiliere

 

Anul I de proiect “Munca are genul feminin” – POSDRU/97/6.3/S/63494
octombrie 2010 – septembrie 2011

Luna Indicatori atinși
Octombrie pregătiri
Noiembrie pregătiri
Decembrie 22 femei consiliate
Ianuarie 99 femei consiliate
Februarie 118 femei consiliate
Martie 131 femei consiliate
Aprilie 65 femei consiliate
Mai 254 femei consiliate
Iunie 62 femei consiliate
Iulie 99 femei consiliate
August
Septembrie