Acest site este cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Formare

În cadrul proiectului ,,Munca are genul feminin” am organizat sesiuni de formare în vederea sensibilizării față de importanța egalității de șanse și eliminării stereotipurilor față de femei.

Sesiunile de formare s-au organizat pentru femei, personalul din școli, administrație locală, societate civilă și angajatori, pe diverse teme, și anume:

–       combaterea prejudecăților și cunoașterea valorilor identitare;

–        legislație și politici publice privind egalitatea socială, ne-discriminarea, promovarea femeilor și incluziunea categoriilor dezavantajate;

–       comunicare și negociere de conflicte.