Acest site este cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pregătire TIC

Proiectul ,,Munca are genul feminin” a promovat dezvoltarea durabilă deoarece și-a propus formarea unor persoane mai bine pregătite pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a acţiona cu responsabilitate faţă  de generaţiile viitoare.

În ceea ce priveşte principiul inovării, proiectul nostru a contribuit la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere şi a societăţii informaţionale, o societate în care informaţia şi TIC se utilizează la o scară cât mai larg posibilă.

În mod concret, acest  principiu s-a realizat prin următoarele activităţi ale proiectului:

  • susţinerea femeilor care îsi doresc o carieră profesională, selectate în urma programelor de informare şi consiliere (plasarea lor în programele de calificare/recalificare şi pregătirea lor ca persoane de suport/resursa în orientarea carierei femeilor din grupurile de provenienţă);
  • pregătirea persoanelor suport/resursa în domeniul TIC pentru identificarea informaţiilor actualizate de pe piaţa forţei de muncă locale, regionale, naţionale de interes (care vor deveni diseminatori de informaţii cu privire la oportunităţile de pe piaţa forţei de muncă).