Acest site este cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Activităţi & Rezultate

Activităţi derulate prin proiectul „Munca are genul feminin”

Cum?

Rezultate*

Activități pentru promovarea principiului egalității de șanse și non-discriminării

Elaborarea şi publicarea de ghiduri, afișe şi pliante Realizarea de ghiduri, afişe şi pliante (pentru anul 1 și 2)
Campanii de informare multi-regionale și naționale 6000 de afișe, 2000 de ghiduri și 6000 de pliante diseminate
Sesiuni de formare în vederea sensibilizării faţă de importanţa egalităţii de şanse 16 sesiuni de formare organizate în 8 localități (320 persoane participante)
Întâlniri cu Comisia Judeţeană pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi Organizarea a 10 întâlniri cu membrii COJES în jud. Argeș și municipiul București
 

Cercetări, studii și analize (multi-regionale şi naţionale)

Diferenţele de gen în ceea ce privește profesiile, cariera și veniturile, mentalitățile și practicile legate de relațiile de gen în familie și la locul de muncă – anchetă sociologică, eșantion reprezentativ pe plan național Realizarea unei anchete sociologice în județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman și Municipiul București, iar culegerea datelor a fost realizată în perioada 20 iunie–5 august 2011
Condiția și statutul social și economic al femeilor, inclusiv accesul lor pe piața muncii și experiența discriminării, nevoile și dorințele lor în materie de ocupare – cercetare calitativă în două regiuni (interviuri semi-structurate și observație participativă) Au fost realizate 18 interviuri în profunzime în municipiul București și județele Ilfov și Giurgiu.Interviurile au avut loc în perioada ianuarie – februarie 2012
Focus grupuri cu tema „Femeia și relația acesteia cu munca” 8 Focus-Grupuri în Piteşti și 8 Focus-Grupuri în Buftea
Colectare de informații despre locuri de muncă și cursuri de formare profesională Baze de date lunare cu locuri de muncă și cursuri de formare profesională
Piata fortei de munca, cu accent pe fenomenul segregarii ocupationale, pe gradul de ocupare in randul femeilor – studiu in doua regiuni Realizare unei anchete sociologice în județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman și Municipiul București. Culegerea datelor a fost realizată în luna iulie 2012 prin metoda C.A.T.I.. A fost realizat un raport de cercetare.
Bunele practici naționale privind integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii Au fost realizate 7 interviuri semi-structurate. Interviurile au avut loc în perioada august – septembrie 2012. A fost redactat raportul de cercetare.
 

Activități pentru asigurarea incluziunii sociale și în vederea combaterii inegalităților pe bază de gen și origine etnică privind accesul pe piața muncii

Informarea și instruirea femeilor în legătură cu ofertele de programe de (re)calificare și locuri de muncă existente pe piață 4 118 de femei informate;
Consilierea psihologică a femeilor în vederea creșterii încrederii, a stimei și a cunoașterii de sine 3734 femei au beneficiat de consiliere psihologică
Mediere între persoanele care îşi caută un loc de muncă/cursuri de formare profesională şi angajatorii/furnizorii acestora 3346 femei mediate
Activități de acompaniere de tip grădiniță și „școală după școală” 11 copii au beneficiat de acompaniere, pe perioada participării mamelor la cursuri
Plasarea în programe de (re)calificare și susținerea prin subvenții a femeilor care doresc o carieră într-un anumit domeniu, selectate în urma programelor de informare și consiliere; 2 800 de femei au obținut certificatul de calificare în unul din domeniile: cameristă, lucrător în alimentație, lucrător în comerț, operator de introducere, validare și prelucrare date.
Pregătirea persoanelor suport/resursă în domeniul  TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) 60 de femei absolvente a cursului de formare în domeniul TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor)
Organizarea anuală a bursei locurilor de muncă, axată pe nevoile femeilor 2 burse a locurilor de muncă axată pe nevoile femeilor, organizate în Buftea, în perioada 18-20 mai 2011, și în București în perioada 06 – 08 noiembrie 2012.
 

Activități naționale pentru cunoașterea bunelor practici în domeniul și diseminarea rezultatelor

Vizite în centre specializate pentru consilierea și sprijinul femeilor aflate în dificultate S-au realizat vizite în:Centrul local Antidiscriminare, PiteștiCentrul de Consiliere în materie de Egalitate de Şanse şi Nondiscriminare, PiteștiAsociaţia Hercules, Costești, Asociația Sensiblu
Editarea și publicarea unei reviste cu apariție anuală în vederea oferirii unui spațiu de informare și publicitate privind programele, instituțiile și cercetările dedicate promovării femeilor Editarea unei reviste pentru femei (ISSN 2248 – 180X) cu un tiraj de 2000 de exemplare, diseminate regional și național
     
 

Management de proiect

Constituirea grupurilor de lucru la parteneri Formarea echipelor de lucru
Întâlniri cu Partenerul proiectului – Consiliul Județean Argeș 6 Întâlniri publice cu membrii reprezentanți ai Consiliului local Argeș
 

Informare și publicitate

Crearea unei pagini de internet și a unui portal interactiv cu locuri de muncă și cursuri de formare profesională Pagina de internet www.c4c.ro şi portalul interactiv http://c4c.ro/munca/locuri-de-munca/
Materiale pentru presă 24 articole publicate într-un ziar naţional 8 emisiuni radio și 1 emisiune tv
Realizarea unui film despre proiect Realizarea primei părți a filmului ”Munca are genul feminin”
Realizarea albumului proiectului Realizarea albumului proiectului
Publicarea unui volum in limba romana cuprinzand rezultatele cercetarii Volum cuprinzând rezultatele cercetărilor
  Organizarea unei conferinte nationale despre bunele practici privind incluziunea femeilor pe piata muncii Organizarea conferinței naționale ”Munca are genul feminin” în data de 30.01.2013, la Palatul Parlamenrului.
  Organizarea unor dezbateri publice despre rezultatele proiectului, cu participarea unor reprezentanti ai grupurilor tinta in patru orase din tara Organizarea dezbaterii cu tema: “Evoluția și accesul femeii pe piața muncii”, în data de 07.11.2012 la Hotel Rin Grand, București

 

*Până la data de 31.01.2013