Acest site este cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Rezultate Informare

 

Anul I de proiect „Munca are genul feminin” – POSDRU/97/6.3/S/63494

octombrie 2010 – septembrie 2011


Luna Indicatori atinși
Octombrie pregătiri
Noiembrie pregătiri
Decembrie 22 femei informate
Ianuarie 112 femei informate
Februarie 138 femei informate
Martie 144 femei informate
Aprilie 127 femei informate
Mai 495 femei informate
Iunie 131 femei informate
Iulie 122 femei informate
August
Septembrie