Acest site este cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Informare

Informarea directă a femeilor privind locurile de muncă vacante, colectate din mai multe surse de informare (internet, mass-media, instituţii publice, etc.) este o activitate importantă în scopul integrării pe piaţa muncii a femeilor aflate în dificultate din punct de vedere profesional.

Informaţiile oferite în cadrul acestei activităţi sunt întotdeauna recente şi diversificate oferindu-le femeilor posibilitatea să se orienteze spre alegerea unei profesii/ meserii ţinând cont de oferta pieţei muncii.

Femeile care nu au o calificare, se pot orienta spre un program care le-ar putea aduce o minimă experienţă profesională şi un punct de plecare, o diplomă, în vederea angajării. Femeile care, deşi au o calificare şi o experienţă într-un anumit domeniu, nu reuşesc să se (re)angajeze în domeniul pregătirii lor, pot opta pentru un program de recalificare, aceasta fiind şansa lor de pune în practică unele abilităţi şi competenţe profesionale.

Activitatea de informare a femeilor în legătură cu cele mai noi oferte de locuri de muncă şi cele mai diverse programe de calificare/recalificare profesională a fost punctul de plecare în reuşita proiectului ,,Munca are genul feminin” al cărui scop este egalitatea de şanse şi incluziunea socială a femeilor aflate în dificultate prin promovarea forţei de muncă feminine.

În cadrul acestei sub-activităţi, beneficiarele au fost informate cu privire la oportunităţile prezente de angajare/cursuri de calificare/recalificare, avantajele angajării cu forme legale, dar şi sprijin pentru structurarea CV-urilor sau formularea scrisorilor de intenţie.

Medierea şi consilierea psihologică a femeilor din grupul ţintă al proiectului ,,Munca are genul feminin”  a completat activitatea de informare, ducând la atingerea obiectivelor proiectului prin intermediul specialiştilor care formează o echipă mixtă şi complexă.