Acest site este cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Consiliere Psihologică

Consilierea psihologică a femeilor aflate în căutarea unui loc de muncă, oferită prin Proiectul  „Munca are genul feminin”, a avut scopul de a creşte încrederea în sine, stima şi cunoaşterea de sine a beneficiarelor, ca parte a acţiunii desfăşurate de întreaga echipă a proiectului în direcţia integrării socio-profesionale a femeilor aflate în situaţii de excludere sau marginalizare socio-profesională.

În structurarea şedinţei de consiliere oferită individual fiecărei beneficiare a proiectului, s-a folosit ca punct de plecare Modelul lui Egan de consiliere a carierei, iar ca metodă de lucru interviul semistructurat.

De subliniat faptul că beneficiara a fost subiect şi nu obiect al consilierii, fiind însoţită de către psiholog, prin dialog, în următoarele acţiuni:

  • definirea motivaţiei sale pentru înscrierea în proiect;
  • definirea situaţiei profesionale actuale şi a evoluţiei profesionale până în momentul consilierii;
  • stabilirea unui/unor obiective principale şi dacă este cazul şi a celor intermediare în evoluţia profesională pe care şi-o doreşte;
  • trecerea în revistă a impedimentelor întâmpinate până acum şi a resurselor personale de care dispune pentru atingerea scopurilor propuse şi corelarea acestora cu diferitele tipuri de suport oferite prin proiect de către specialişti;
  • stabilirea unui plan de acţiune care să vizeze, de la caz la caz, evaluarea abilităţilor, creşterea motivaţiei, îmbunătăţirea capacităţii de adaptare, creşterea stimei de sine, îmbunătăţirea şi eficientizarea comunicării, rezolvarea unor situatii de criză pe plan social/familial/profesional, optimizarea şi dezvoltarea personală.

Practic, după ce s-au identificat aptitudinile, abilităţile  şi deprinderile transferabile, interesele profesionale,  valorile/motivaţia de muncă şi trăsăturile dominante ale personalităţii, s-a trecut la amplificarea perspectivei din care este analizat viitorul şi înlăturarea anxietăţii, flexibilizarea ideilor şi încurajarea deciziei privind cariera/evoluţia profesională.