Acest site este cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Parteneri


Consiliul Județean Argeș

Consiliul Județean Argeș este autoritatea administrației publice județene pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean, și exercită, în acest sens, următoarele atribuții principale:

• atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;

• atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;

• atribuții privind gestionarea patrimoniului județului;

• atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

• atribuții privind cooperarea interinstituțională;

• alte atribuții prevăzute de lege.

Sursa: Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Argeș, disponibil online:

 http://www.cjarges.ro/upload/atachments/144_ROI%20modificat%20alina.pdf